LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
040209
grup 1
NP
1 R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
4 D0502 
040210
grup 3
NP
1 R0301  R0302 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0802 
4 D1001 
040214
grup 6
P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
040215
grup 2
NP
1 R0305  R0307  R0308  R0310 
2 D1001 
3 D0502 
040216
grup 9
P
1 R0201 
2 D0905 
3 D1001 
040217
grup 9
NP
1 R0305  R0307  R0308  R0310 
2 D0901  D0902  D0905 
3 D0502 
040219
grup 3
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0901  D0902  D0904  D0905 
3 D0503 
040220
grup 3
NP
1 R0301  R0302 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0902  D0904  D0905 
4 D0502 
040221
grup 1
NP
1 R0301  R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
4 D0502 
040222
grup 1
NP
1 R0305  R0307 
1 R1208 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
4 D0502 
040299
grup 1
   
resultats: 1 a 11 de 11 intervals de resultats:
1-11 |