LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
050102 P
1 D0905  D0906 
2 D1001 
050103 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906  D0908 
4 D1001 
050104 P
1 D0902  D0905  D0906 
2 D1001 
050105 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0902  D0905  D0906  D0908 
4 D1001 
5 D0503 
050106 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
050107 P
1 D0902  D0906  D0908 
050108 P
1 R0306  R0309 
2 D0902 
050109 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0902  D0905  D0906  D0908 
4 D1001 
050110 NP
1 R0101  R0102  R0103 
2 D0901  D0905  D0906 
3 D1001 
050111 P
1 R0601 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0905  D0906 
050112 P
1 R0309 
2 D0801  D0802 
2 D0901 
3 D1001 
050113 NP
1 R0504 
2 D0901  D0905  D0906 
3 D0502 
   
resultats: 1 a 12 de 17 intervals de resultats:
1-12 |  13-17 |