LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
050102
grup 6
P
1 D0904  D0905 
2 D1001 
050103
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905  D0907 
4 D1001 
050104
grup 6
P
1 D0902  D0904  D0905 
2 D1001 
050105
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0902  D0904  D0905  D0907 
4 D1001 
5 D0503 
050106
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
050107
grup 6
P
1 D0902  D0905  D0907 
050108
grup 6
P
1 R0305  R0308  R0310 
2 D0902 
050109
grup 3
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0902  D0904  D0905  D0907 
4 D1001 
050110
grup 3
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0901  D0904  D0905 
3 D1001 
050111
grup 7
P
1 R0601 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0904  D0905 
050112
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 D0801  D0802 
2 D0901 
3 D1001 
050113
grup 9
NP
1 R0505 
2 D0901  D0904  D0905 
3 D0502 
   
resultats: 1 a 12 de 17 intervals de resultats:
1-12 |  13-17 |