LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
050601
grup 6
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0901  D0905  D0907 
3 D1001 
050603
grup 6
P
1 R0305  R0308  R0310 
2 D0902 
050604
grup 4
NP
1 D0901  D0907 
2 D0502 
050699
grup 4
   
resultats: 1 a 4 de 4 intervals de resultats:
1-4 |