LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
060101
grup 7
P
1 R0501  R0507  R0510 
1 R0601 
2 D0901 
060102
grup 7
P
1 R0501  R0507  R0510 
1 R0601 
2 D0901 
060103
grup 7
P
1 R0501  R0507  R0510 
1 R0601 
2 D0901 
060104
grup 7
P
1 R0501  R0507  R0510 
1 R0601 
2 D0901 
060105
grup 7
P
1 R0501  R0507  R0510 
1 R0601 
2 D0901 
060106
grup 7
P
1 R0501  R0507  R0510 
1 R0601 
2 D0901 
060199
grup 7
   
resultats: 1 a 7 de 7 intervals de resultats:
1-7 |