LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
061301 P
1 D1001 
2 D0503 
061302 P
1 R0701  R0703 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
4 D0503 
061303 NP
1 R0505 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0502 
061304 P
1 D0906 
2 D0503 
061305 P
1 D0503 
061399
   
resultats: 1 a 6 de 6 intervals de resultats:
1-6 |