LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
070301
grup 8
P
1 R0201 
1 R0601 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0904 
3 D1001 
070303
grup 6
P
1 R0201 
1 R0501  R0507  R0510 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904 
4 D1001 
070304
grup 6
P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0904 
4 D1001 
070307
grup 6
P
1 R0201 
1 R0501  R0507  R0510 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
5 D0503 
070308
grup 6
P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
5 D0503 
070309
grup 4
P
1 D0902  D0905 
2 D1001 
3 D0503 
070310
grup 4
P
1 D0902  D0905 
2 D1001 
3 D0503 
070311
grup 3
P
1 R0505 
2 D0901  D0902  D0904  D0905 
3 D0503 
070312
grup 3
NP
1 R0505 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0902  D0904  D0905 
4 D1001 
5 D0502 
070399
grup 8
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |