LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
080111
grup 6
P
1 R0201 
1 R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
080112
grup 3
NP
1 R0305  R0307 
1 R0505  R0507  R0509  R0510 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0902  D0904  D0905 
080113
grup 6
P
1 R0201 
1 R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
080114
grup 6
NP
1 R0305  R0307 
1 R0505  R0507  R0509  R0510 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0902  D0904  D0905 
4 D1001 
5 D0502 
080115
grup 8
P
1 R0201 
1 R0305  R0307 
2 D0904  D0905 
3 D1001 
080116
grup 8
NP
1 R0305  R0307 
1 R0505  R0507  R0509  R0510 
2 D0901  D0902  D0904  D0905 
3 D1001 
080117
grup 6
P
1 R0201 
1 R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
4 D0503 
080118
grup 6
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0902 
3 D1001 
4 D0502 
080119
grup 8
P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0904 
4 D1001 
080120
grup 8
NP
1 D0901  D0904 
2 D1001 
080121
grup 6
P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0905 
4 D1001 
080199
grup 8
   
resultats: 1 a 12 de 12 intervals de resultats:
1-12 |