LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
080307 NP
1 D0905  D0906 
2 D1001 
080308 NP
1 D0901  D0905 
2 D1001 
080312 P
1 R0201 
1 R0306 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
080313 NP
1 R0306 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0902  D0905  D0906 
4 D1001 
5 D0502 
080314 P
1 R0201 
1 R0306 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
080315 NP
1 R0101  R0102  R0103 
2 D0905  D0906 
3 D1001 
4 D0502 
080316 P
1 D0901 
080317 P
1 R0306  R0314 
2 D0503 
080318 NP
1 R0306  R0314 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0502 
080319 P
1 R0309 
1 R0902 
2 D0905 
080399
   
resultats: 1 a 11 de 11 intervals de resultats:
1-11 |