LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
080307
grup 8
NP
1 D0904  D0905 
2 D1001 
080308
grup 8
NP
1 D0901  D0904 
2 D1001 
080312
grup 6
P
1 R0201 
1 R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
080313
grup 3
NP
1 R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0902  D0904  D0905 
4 D1001 
5 D0502 
080314
grup 8
P
1 R0201 
1 R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
080315
grup 8
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0904  D0905 
3 D1001 
4 D0502 
080316
grup 7
P
1 D0901 
080317
grup 2
P
1 R0305  R0307  R0309 
3 D0503 
080318
grup 2
NP
1 R0305  R0307  R0309 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
4 D0502 
080319
grup 6
P
1 R0308  R0310 
1 R0902 
2 D0904 
080399
grup 6
   
resultats: 1 a 11 de 11 intervals de resultats:
1-11 |