LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
080409 P
1 R0201 
1 R0306 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
080410 NP
1 R0101  R0102  R0103 
2 D0901  D0902  D0905  D0906 
3 D1001 
4 D0502 
080411 P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
080412 NP
1 R0101  R0102  R0103 
2 D0902  D0905  D0906 
3 D1001 
080413 P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
080414 NP
1 D0901  D0902  D0905  D0906 
2 D1001 
3 D0502 
080415 P
1 R0201 
2 D0901  D0905 
3 D1001 
080416 NP
1 D0901  D0905 
2 D1001 
080417 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
080499
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |