LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
080409
grup 6
P
1 R0201 
1 R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
080410
grup 3
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0901  D0902  D0904  D0905 
3 D1001 
4 D0502 
080411
grup 6
P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
080412
grup 6
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0904  D0905 
3 D1001 
080413
grup 8
P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
080414
grup 8
NP
1 D0901  D0902  D0904  D0905 
2 D1001 
3 D0502 
080415
grup 8
P
1 R0201 
2 D0901  D0904 
3 D1001 
080416
grup 8
NP
1 D0901  D0904 
2 D1001 
080417
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
080499
grup 6
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |