LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
090101
grup 7
P
1 R0402 
1 R0501 
2 D0901  D0904 
090102
grup 7
P
1 R0402 
1 R0501 
2 D0901  D0904 
090103
grup 7
P
1 R0201 
1 R0402 
1 R0501 
2 D0901  D0904 
090104
grup 7
P
1 R0402 
1 R0501 
2 D0901  D0904 
090105
grup 7
P
1 R0402 
1 R0501 
2 D0901  D0904 
090106
grup 7
P
1 R0402 
1 R0501 
2 D0901 
090107
grup 1
NP
1 R0402 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
4 D0502 
090108
grup 1
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D1001 
3 D0502 
090110
grup 2
NP
1 R0304  R0305  R0307 
1 R0402 
2 D0502 
090111
grup 2
P
1 R1201  R1202 
090112
grup 2
NP
1 R1201  R1202 
090113
grup 7
P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0904 
   
resultats: 1 a 12 de 13 intervals de resultats:
1-12 |  13-13 |