LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
100601 NP
1 R0401  R0406 
1 R0504  R0505 
2 D0502 
100602 NP
1 R0401  R0406 
1 R0505 
2 D0502 
100603 P
1 R0401  R0406 
1 R0505 
2 D0902 
3 D0503 
100604 NP
1 R0401  R0406 
1 R0505 
2 D0902 
3 D0502 
100606 P
1 D0902 
2 D0503 
100607 P
1 D0902  D0905  D0906 
2 D0503 
100609 P
1 R0309 
1 R0901  R0902 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
100610 NP
1 R0505 
2 D0902 
3 D0502 
100699
   
resultats: 1 a 9 de 9 intervals de resultats:
1-9 |