LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
101201
grup 4
NP
1 R0506  R0507  R0508  R0509  R0510 
2 D0501  D0502 
101203
grup 5
NP
1 R0507  R0508  R0509  R0510 
2 D0502 
101205
grup 3
NP
1 D0902  D0904  D0905 
2 D0502 
101206
grup 4
NP
1 D0502 
101208
grup 2
NP
1 R0505  R0506  R0507  R0508  R0509  R0510 
2 D0501  D0502 
101209
grup 5
P
1 D0902 
2 D0503 
101210
grup 5
NP
2 D0502 
101211
grup 4
P
1 D0902 
2 D0503 
101212
grup 4
NP
1 D0502 
101213
grup 3
NP
1 R0505 
2 D0902  D0904  D0905 
3 D0502 
101299
grup 4
   
resultats: 1 a 11 de 11 intervals de resultats:
1-11 |