LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
101201 NP
1 R0505 
2 D0501  D0502 
101203 NP
1 R0505 
2 D0502 
101205 NP
1 D0902  D0905  D0906 
2 D0502 
101206 NP
1 D0502 
101208 NP
1 R0504  R0505 
2 D0501  D0502 
101209 P
1 D0902 
2 D0503 
101210 NP
1 D0502 
101211 P
1 D0902 
2 D0503 
101212 NP
1 D0502 
101213 NP
1 R0504 
2 D0902  D0905  D0906 
3 D0502 
101299
   
resultats: 1 a 11 de 11 intervals de resultats:
1-11 |