LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
110105
grup 7
P
1 R0402 
1 R0501  R0507  R0510 
1 R0601 
2 D0901 
110106
grup 7
P
1 R0402 
1 R0501  R0507  R0510 
1 R0601 
2 D0901 
110107
grup 7
P
1 R0402 
1 R0501  R0507  R0510 
1 R0601 
2 D0901 
110108
grup 9
P
1 D0902  D0904  D0905 
2 D0503 
110109
grup 9
P
1 R0402 
2 D0902  D0904  D0905 
3 D0503 
110110
grup 3
NP
1 R0402 
1 R0505 
2 D0902  D0904  D0905 
3 D0502 
110111
grup 7
P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0904 
110112
grup 7
NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0904 
110113
grup 6
P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0902  D0904 
110114
grup 7
NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0902  D0904 
110115
grup 9
P
1 R0402 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0902  D0904  D0905 
110116
grup 4
P
1 R0402 
1 R0702 
2 D0902 
3 D1001 
4 D0503 
   
resultats: 1 a 12 de 14 intervals de resultats:
1-12 |  13-14 |