LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
130501
grup 4
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0905 
4 D1001 
130502
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0904  D0905  D0906 
4 D1001 
130503
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
130506
grup 8
P
1 R0308  R0310 
1 R0902  R0903 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0904 
4 D1001 
130507
grup 8
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0904 
130508
grup 4
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
   
resultats: 1 a 6 de 6 intervals de resultats:
1-6 |