LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
140601
grup 26
P
1 R0201 
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
140602
grup 6
P
1 R0201 
1 R0501  R0507  R0510 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
140603
grup 6
P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
140604
grup 6
P
1 R0201 
1 R0501  R0507  R0510 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
140605
grup 6
P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0904  D0905 
4 D1001 
   
resultats: 1 a 5 de 5 intervals de resultats:
1-5 |