LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
150101 NP
1 R0305  R0306  R0314 
2 R0101  R0102  R0103 
150102 NP
1 R0306  R0314 
2 R0101  R0102  R0103 
150103 NP
1 R0306  R0314 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0502 
150104 NP
1 R0401  R0406  R0414 
150105 NP
1 R0305  R0306  R0314 
1 R0406  R0414 
2 R0101  R0102  R0103 
150106 NP
1 R0305  R0306  R0314 
1 R0406  R0414 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
4 D0502 
150107 NP
1 R0503  R0504  R0505  R0514 
150109 NP
1 R1212 
2 R0306  R0314 
3 R0101  R0102  R0103 
4 D1001 
5 D0502 
150110 P
1 R0306  R0314 
1 R0401  R0414 
1 R0503  R0514 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0902 
4 D1001 
5 D0503 
150111 P
1 R1203 
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |