LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
160708
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0904 
4 D1001 
160709
grup 8
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0904 
3 D1001 
160799
grup 8
   
resultats: 1 a 3 de 3 intervals de resultats:
1-3 |