LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
180101
grup 24
NP
1 D0903 
2 D1001 
3 D0502 
180102
grup 24
NP
1 D0903 
2 D1001 
180103
grup 24
P
1 D0903 
2 D1001 
180104
grup 2
NP
1 D0903 
2 D1001 
3 D0502 
180106
grup 16
P
1 R0201 
2 D0901  D0902  D0904 
3 D1001 
4 D0503 
180107
grup 16
NP
1 D0902 
2 D1001 
3 D0502 
180108
grup 25
P
1 D1001 
180109
grup 16
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0902 
3 D1001 
180110
grup 16
P
1 D0907 
   
resultats: 1 a 9 de 9 intervals de resultats:
1-9 |