LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
180201
grup 24
NP
1 D0903 
2 D1001 
3 D0502 
180202
grup 24
P
1 D0903 
2 D1001 
180203
grup 24
NP
1 D0903 
2 D1001 
3 D0502 
180205
grup 16
P
1 R0201 
2 D0901  D0902  D0904 
3 D1001 
4 D0503 
180206
grup 16
NP
1 D0902 
2 D1001 
3 D0502 
180207
grup 25
P
1 D1001 
180208
grup 16
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0902 
3 D1001 
   
resultats: 1 a 7 de 7 intervals de resultats:
1-7 |