LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190203
grup 4
NP
1 D0902  D0904  D0905 
2 D0502 
190204
grup 4
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0902  D0904  D0905 
3 D1001 
4 D0503 
190205
grup 4
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0901  D0902  D0904  D0905 
3 D1001 
4 D0503 
190206
grup 4
NP
1 R0505 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0902  D0904  D0905 
4 D1001 
5 D0502 
190207
grup 6
P
1 R0308  R0310 
1 R0901  R0902  R0903 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
190208
grup 6
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D1001 
190209
grup 1
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D1001 
190210
grup 6
NP
1 R0306  R0308 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
190211
grup 9
P
1 D0902  D0904  D0905 
2 D1001 
3 D0503 
190299
grup 9
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |