LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190501
grup 2
NP
1 R0301  R0302  R0305  R0307 
2 D0801  D0802 
3 D1001 
4 D0502 
190502
grup 3
NP
1 R0301  R0302  R0305  R0307 
2 D0801  D0802 
3 D0502 
190503
grup 3
NP
1 R0301  R0302  R0305  R0307 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
5 D0502 
190599
grup 3
   
resultats: 1 a 4 de 4 intervals de resultats:
1-4 |