LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190801 NP
1 R0101  R0103 
2 D0902 
3 D1001 
4 D0502 
190802 NP
1 R0504  R0505 
2 D0901  D0902 
3 D0502 
190805 NP
1 R0301  R0302 
1 R0505 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0902  D0905  D0906 
4 D1001 
5 D0502 
190806 P
1 R0309 
1 R0702 
2 D0902 
3 D1001 
4 D0503 
190807 P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0905  D0906 
190808 P
1 R0406 
2 D0902 
3 D0503 
190809 NP
1 R0306  R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0905 
4 D1001 
190810 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
3 D0901 
4 D1001 
190811 P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0902  D0905  D0906 
2 D1001 
3 D0503 
190812 NP
1 R0301  R0302 
1 R0504 
1 R1002 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0902  D0905  D0906 
4 D1001 
5 D0502 
190813 P
1 D0901  D0902  D0905  D0906 
2 D1001 
3 D0503 
190814 NP
1 R0301  R0302 
1 R0504 
1 R1002 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0902  D0905  D0906 
4 D1001 
5 D0502 
   
resultats: 1 a 12 de 13 intervals de resultats:
1-12 |  13-13 |