LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190901 NP
1 R0101  R0103 
2 D0902 
3 D1001 
4 D0502 
190902 NP
1 R0504 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0902  D0905  D0906 
3 D0502 
190903 NP
1 R0504  R0505 
2 D0901  D0905  D0906 
3 D0502 
190904 NP
1 R0309 
1 R0701 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
3 D0906 
4 D1001 
5 D0502 
190905 NP
1 R0309 
1 R0702 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0902 
4 D1001 
5 D0502 
190906 NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0902  D0905  D0906 
190999
   
resultats: 1 a 7 de 7 intervals de resultats:
1-7 |