LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
191101 P
1 R0504 
2 D0906 
3 D1001 
4 D0503 
191102 P
1 R0101  R0102  R0103 
2 D1001 
191103 P
1 D0901  D0905 
2 D1001 
191104 P
1 R0101  R0102  R0103 
2 D1001 
191105 P
1 D0901  D0902  D0905  D0906 
2 D1001 
3 D0503 
191106 NP
1 D0901  D0902  D0905  D0906 
2 D1001 
3 D0502 
191107 P
1 R0703 
2 D0902 
3 D0503 
191199
   
resultats: 1 a 8 de 8 intervals de resultats:
1-8 |