LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
200301 NP
1 R0401  R0406 
1 R0505 
1 R1215  R1216 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
5 D0502 
200302 NP
1 R0301  R0302 
2 R0101  R0102  R0103 
200303 NP
1 R0101  R0102  R0103 
2 D0801  D0802 
3 D1001 
4 D0502 
200304 NP
1 R0301  R0302 
1 R1001  R1002 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0905  D0906 
200306 NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0902 
2 D0502 
200307 NP
1 R0306  R0314 
1 R0401  R0406  R0414 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
4 D0502 
200399
   
resultats: 1 a 7 de 7 intervals de resultats:
1-7 |