LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
200301
grup 2
NP
1 R0401  R0402  R0403 
1 R0506  R0507  R0508  R0509  R0510 
1 R1211  R1212 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
5 D0502 
200302
grup 2
NP
1 R0301  R0302 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
200303
grup 3
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0801  D0802 
3 D1001 
4 D0502 
200304
grup 13
NP
1 R0301  R0302 
1 R1001  R1002 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0904  D0905 
200306
grup 3
NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0902 
2 D0502 
200307
grup 2
NP
1 R0305  R0307  R0309 
1 R0401  R0402  R0403  R0404 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
4 D0502 
200399
grup 2
   
resultats: 1 a 7 de 7 intervals de resultats:
1-7 |