SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  10:
Olis minerals
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  120106 Olis minerals de mecanitzaciķ que contenen halōgens (excepte les emulsions o dissolucions) ES
  120107 Olis minerals de mecanitzaciķ sense halōgens (excepte les emulsions o dissolucions) ES
  120110 Olis sintčtics de mecanitzaciķ ES
  130109 Olis hidrāulics minerals clorats ES
  130110 Olis hidrāulics minerals no clorats ES
  130111 Olis hidrāulics sintčtics ES
  130112 Olis hidrāulics fācilment biodegradables ES
  130113 Altres olis hidrāulics ES
  130204 Olis minerals clorats de motor, de transmissiķ mecānica i lubricants ES
  130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissiķ mecānica i lubricants ES
  130206 Olis sintčtics de motor, de transmissiķ mecānica i lubricants ES
  130207 Olis fācilment biodegradables de motor, de transmissiķ mecānica i lubricants ES
  130208 Altres olis de motor, de transmissiķ mecānica i lubricants ES
  130306 Olis minerals clorats d'aīllament i transmissiķ de calor, diferents dels especificats en el codi 130301 ES
  130307 Olis minerals no clorats d'aīllament i transmissiķ de calor ES
  130308 Olis sintčtics d'aīllament i transmissiķ de calor ES
  130309 Olis fācilment biodegradables d'aīllament i transmissiķ de calor ES
  130310 Altres olis d'aīllament i transmissiķ de calor ES
  130899 Residus no especificats en cap altra categoria ES
  160113 Líquids de frens ES