SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  11:
Residus carnis
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  020102 Residus de teixits d'animals NE
  020202 Residus de teixits d'animals NE