SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  15:
Residus amb PCB i PCT
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  130101 Olis hidràulics que contenen PCB ES
  130301 Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen PCB ES
  160109 Components que contenen PCB ES
  160209 Transformadors i condensadors que contenen PCB ES
  160210 Equips rebutjats que contenen PCB, o estan contaminats per aquests, diferents dels especificats en el codi 160209 ES
  16021041 Grans aparells amb components perillosos.- Equips rebutjats que contenen PCB, o estan contaminats per aquests, diferents dels especificats en el codi 160209 ES
  170902 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) ES