SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  16:
Medicaments i cosmètics caducats, fora de normes, ...
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  070599 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  070699 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  180106 Productes químics que consisteixen en substàncies perilloses o contenen dites substàncies ES
  180107 Productes químics diferents dels especificats en el codi 180106 NE
  180109 Medicaments diferents dels especificats en el codi 180108 NE
  180110 Residus d'amalgames procedents de cures dentals ES
  180205 Productes químics que consisteixen en, o contenen substàncies perilloses ES
  180206 Productes químics diferents dels especificats en el codi 180205 NE
  180208 Medicaments diferents dels especificats en el codi 180207 NE
  200132 Medicaments diferents dels especificats en el codi 200131 NE