SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  17:
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  160506 Productes químics de laboratori que consisteixen en substàncies perilloses, incloses les mescles de productes químics de laboratori, o les contenen ES
  160507 Productes químics inorgànics rebutjats que consisteixen en substàncies perilloses o les contenen ES
  160508 Productes químics orgànics rebutjats que consisteixen en substàncies perilloses o les contenen ES
  160509 Productes químics rebutjats diferents dels especificats en els codis 160506, 160507 o 160508 NE
  161003 Concentrats aquosos que contenen substàncies perilloses ES
  200113 Dissolvents ES
  200119 Plaguicides ES
  200127 Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses ES
  200128 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels especificats en el codi 200127 NE
  200129 Detergents que contenen substàncies perilloses ES
  200130 Detergents diferents dels especificats en el codi 200129 NE
  200131 Medicaments citotòxics i citostàtics ES