SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  17:
Residus especials en petites quantitats (res. de laboratoris, farmàcies, ...)
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  160506 Productes químics de laboratori que consisteixen en substàncies perilloses, incloses les mescles de productes químics de laboratori, o les contenen ES
  160507 Productes químics inorgànics rebutjats que consisteixen en substàncies perilloses o les contenen ES
  160508 Productes químics orgànics rebutjats que consisteixen en substàncies perilloses o les contenen ES
  160509 Productes químics rebutjats diferents dels especificats en els codis 160506, 160507 o 160508 NE
  161003 Concentrats aquosos que contenen substàncies perilloses ES
  200113 Dissolvents ES
  200119 Plaguicides ES
  200127 Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses ES
  200128 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels especificats en el codi 200127 NE
  200129 Detergents que contenen substàncies perilloses ES
  200130 Detergents diferents dels especificats en el codi 200129 NE
  200131 Medicaments citotòxics i citostàtics ES