SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  20:
Pneumàtics
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  160103 Pneumàtics al final de la seva vida útil NE