SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  21:
Piles i bateries de tot tipus
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  160601 Bateries de plom ES
  160602 Acumuladors de Ni-Cd ES
  160603 Piles que contenen mercuri ES
  160604 Piles alcalines (excepte 160603) NE
  160605 Altres piles i acumuladors NE
  160606 Electròlits de piles i acumuladors recollits de manera selectiva ES
  160607 Acumuladors, piles o bateries en la composició de les quals es trobi el liti en qualsevol de les seves formes, com ara les piles de liti o els acumuladors ió-liti. ES
  160608 Acumuladors, piles o bateries en la composició de les quals es trobi el níquel en qualsevol de les seves formes, com ara els acumuladors de níquel-hidrur metàl·lic (Ni-MH). S'exclouen d'aquest codi els acumuladors i bateries de níquel-cadmi. ES
  160609 Acumuladors, piles o bateries en la composició de les quals es trobin altres substàncies perilloses. ES
  200133 Bateries i acumuladors especificats en els codis 160601, 160602 o 160603 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries ES
  200134 Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133 NE
  200142 Acumuladors, piles o bateries en la composició de les quals es trobi el liti en qualsevol de les seves formes, com ara les piles de liti o els acumuladors ió-liti. ES
  200143 Acumuladors, piles o bateries en la composició de les quals es trobi el níquel en qualsevol de les seves formes, com ara els acumuladors de níquel-hidrur metàl·lic (Ni-MH). S'exclouen d'aquest codi els acumuladors i bateries de níquel-cadmi. ES
  200144 Acumuladors, piles o bateries en la composició de les quals es trobin altres substàncies perilloses. ES