SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  23:
Fluorescents i llums de vapor de mercuri
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  200121 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri ES
  20012131 Llums de descàrrega, no LED i fluorescents.- Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri ES