SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  3:
Residus sōlids i pastosos fermentables i llots de depuradora
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  020101 Llots de rentatge i neteja NE
  020107 Residus de la silvicultura NE
  020109 Residus agroquímics diferents dels esmentats en el codi 020108 NE
  020199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  020201 Llots del rentatge i neteja NE
  020203 Materials inadequats per al consum o l'elaboraciķ NE
  020204 Llots del tractament in situ d'efluents NE
  020299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  020301 Llots del rentatge, neteja, pelat, centrifugaciķ i separaciķ NE
  020304 Materials inadequats per al consum o l'elaboraciķ NE
  020305 Llots del tractament in situ d'efluents NE
  020399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  020401 Terra procedent de la neteja i rentatge de la remolatxa NE
  020403 Llots del tractament in situ d'efluents NE
  020499 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  020501 Materials inadequats per al consum o l'elaboraciķ NE
  020502 Llots del tractament in situ d'efluents NE
  020599 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  020601 Materials inadequats per al consum o l'elaboraciķ NE
  020603 Llots del tractament in situ d'efluents NE
  020699 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  020701 Residus del rentatge, neteja i reducciķ mecānica de matčries primeres. NE
  020702 Residus de la destilˇlaciķ d'alcohols NE
  020703 Residus del tractament químic NE
  020704 Materials inadequats per al consum o l'elaboraciķ NE
  020705 Llots del tractament in situ d'efluents NE
  020799 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  030302 Llots de lleixius verdes (procedents de la recuperaciķ de lleixius de cocciķ) NE
  030305 Llots de destintat procedents del reciclatge de paper NE
  030309 Residus de llots calcaris NE
  030311 Llots del tractament in situ d'efluents, diferents dels especificats en el codi 030310 NE
  040106 Llots, en particular els procedents del tractament in situ d'efluents, que contenen crom NE
  040107 Llots, en particular els procedents del tractament in situ d'efluents, que no contenen crom NE
  040210 Matčria orgānica de productes naturals (per exemple, greix, cera) NE
  040219 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  040220 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 040219 NE
  050109 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  050110 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 050109 NE
  060502 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  060503 Llots del tractament in situ d'efluents, diferents dels especificats en el codi 060502 NE
  070111 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  070112 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 070111 NE
  070211 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  070212 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 070211 NE
  070216 Residus que contenen silicones perilloses ES
  070217 Residus que contenen silicones diferents de les especificades al codi 070216 NE
  070311 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  070312 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 070311 NE
  070411 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  070412 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 070411 NE
  070511 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  070512 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 070511 NE
  070611 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  070612 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 070611 NE
  070711 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  070712 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 070711 NE
  080112 Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080111 NE
  080313 Residus de tintes diferents dels especificats en el codi 080312 NE
  080410 Residus d'adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080409 NE
  100120 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  100121 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 100120 NE
  100122 Llots aquosos, procedents de la neteja de calderes, que contenen substāncies perilloses ES
  100123 Llots aquosos procedents de la neteja de calderes diferents dels especificats en el codi 100122 NE
  100126 Residus del tractament de l'aigua de refrigeraciķ NE
  100213 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos que contenen substāncies perilloses ES
  100214 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100213 NE
  100215 Altres llots i tortons de filtraciķ NE
  100325 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos que contenen substāncies perilloses ES
  100326 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100325 NE
  100407 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos ES
  100506 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos ES
  100607 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos ES
  100705 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos NE
  100817 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos que contenen substāncies perilloses ES
  100818 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100817 NE
  101117 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos que contenen substāncies perilloses ES
  101118 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 101117 NE
  101119 Residus sōlids del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  101120 Residus sōlids del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 101119 NE
  101205 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos NE
  101213 Llots del tractament in situ d'efluents NE
  101307 Llots i tortons de filtraciķ del tractament de gasos NE
  110110 Llots i tortons de filtraciķ diferents dels especificats en el codi 110109 NE
  160306 Residus orgānics diferents dels especificats en el codi 160305 NE
  170301 Mescles bituminoses que contenen quitrā d'hulla ES
  170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 NE
  170303 Quitrā d'hulla i productes enquitranats ES
  190502 Fracciķ no compostada de residus de procedčncia animal o vegetal NE
  190503 Compost fora d'especificaciķ NE
  190599 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  190603 Licors del tractament anaerobi de residus municipals NE
  190604 Llots de digestiķ del tractament anaerobi de residus municipals NE
  190605 Licors del tractament anaerobi de residus animals i vegetals NE
  190606 Llots de digestiķ del tractament anaerobi de residus animals i vegetals NE
  190699 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  190805 Llots del tractament d'aigües residuals urbanes NE
  190811 Llots que contenen substāncies perilloses procedents del tractament biolōgic d'aigües residuals industrials ES
  190812 Llots procedents del tractament biolōgic d'aigües residuals industrials diferents dels especificats en el codi 190811 NE
  190813 Llots que contenen substāncies perilloses procedents d'altres tractaments d'aigües residuals industrials ES
  190814 Llots procedents d'altres tractaments d'aigües residuals industrials diferents dels especificats en el codi 190813 NE
  190902 Llots de la clarificaciķ de l'aigua NE
  191105 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substāncies perilloses ES
  191106 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels especificats en el codi 191105 NE
  191303 Llots de la recuperaciķ de sōls que contenen substāncies perilloses ES
  191304 Llots de la recuperaciķ de sōls diferents dels especificats en el codi 191303 NE
  191305 Llots de la recuperaciķ d'aigües subterrānies que contenen substāncies perilloses ES
  191306 Llots de la recuperaciķ d'aigües subterrānies diferents dels especificats en el codi 191305 NE
  200108 Residus biodegradables de cuines i restaurants NE
  200201 Residus biodegradables NE
  200202 Terra i pedres NE
  200203 Altres residus no biodegradables NE
  200303 Residus de neteja viāria NE
  200306 Residus de la neteja de clavegueres NE