Registre general d'operadors de residus de Catalunya
 TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS, SA
Codi operador
Codi NIMA
OPE-00003
0800528446
NIF
A08800880
Adreça de l'empresa
Adreça de correspondència
AV. EDUARD MARISTANY S/N   
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
AV. EDUARD MARISTANY S/N   
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
Telèfon
Correu electrònic
935641872
mcleon@tersa.cat
Operacions de tractament i residus