Registre general d'operadors de residus de Catalunya
 MIGUEL GARDELL, SA
Codi operador
Codi NIMA
OPE-00005
1700067694
NIF
A58605015
Adreça de l'empresa
Adreça de correspondència
C/ DE LA FONT 6 BX   
17869 LLANARS
C/ DE LA FONT 6 BX   
17869 LLANARS
Telèfon
Correu electrònic
972740594
miquelgardell@telefonica.net
Operacions de tractament i residus