Registre general d'operadors de residus de Catalunya
 INNOVET-98, SL
Codi operador
Codi NIMA
OPE-00010
0800532980
NIF
B61685913
Adreça de l'empresa
Adreça de correspondència
CAMÍ DE LA SERRA S/N     
08213 POLINYÀ
CAMÍ DE LA SERRA S/N     
08213 POLINYÀ
Telèfon
Correu electrònic
937132270
isabelf@tanatoridemascotes.com
Tipus d'activitat
Descripció de l'activitat
9003  : Creació artística i literària
 
Operacions de tractament i residus