Registre general d'operadors de residus de Catalunya
 GESTORA DE RESIDUS DE LA VAL D'ARAN, SL
Codi operador
Codi NIMA
OPE-00011
2500043410
NIF
B25456559
Adreça de l'empresa
Adreça de correspondència
 PART.CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA       
25550 BOSSÒST
 PART.CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA       
25550 BOSSÒST
Telèfon
Correu electrònic
973641403
montse@barbasl.com
Tipus d'activitat
Descripció de l'activitat
3821  : Tractament i eliminació de residus no perillosos
 
Operacions de tractament i residus