Registre general d'operadors de residus de Catalunya
 CERVOS, SA
Codi operador
Codi NIMA
OPE-00012
2500039556
NIF
A25033671
Adreça de l'empresa
Adreça de correspondència
C/ CARRETERA S/N   
25597 GUINGUETA D'ÀNEU
C/ CARRETERA S/N   
25597 GUINGUETA D'ÀNEU
Telèfon
Correu electrònic
973626085
adm@cervos.cat
Operacions de tractament i residus