SDR

Nova sol·licitud de Valoritzadors
Alta d'usuari
Per fer una nova sol·licitud de Valoritzadors de Materials Naturals Excavats heu d'estar autenticats a l'SDR mitjançant un usuari i una contrasenya. Si ja en disposeu, identifiqueu-vos en el sistema i accediu a l'opció de menú "Gestors > Valoritzadors > Nova comunicació".
Si no disposeu d'usuari, entreu les vostres dades per donar-vos d'alta. Una vegada completat el formulari, rebreu un email amb les dades de connexió.

Recordeu que els Valoritzadors de Materials Naturals Excavats s'han d'inscriure en el Registre de la Comunitat Autònoma on estigui ubicat l'emplaçament en el qual es durà a terme l'operació de valorització.