SDR

Nova inscripció de Sistema de responsabilitat ampliada del productor (SRAP)
Alta d'usuari
Per fer una nova inscripció de Sistema de responsabilitat ampliada del productor heu d'estar autenticats a l'SDR mitjançant un usuari i una contrasenya. Si ja en disposeu, identifiqueu-vos en el sistema i accediu a l'opció de menú "Residus > SRAP > Nova inscripció".
Si no disposeu d'usuari, entreu les vostres dades per donar-vos d'alta. Una vegada completat el formulari, rebreu un email amb les dades de connexió.

Recordeu que els sistemes de responsabilitat ampliada del productor s'han d'inscriure en el Registre de la Comunitat Autònoma on estigui ubicat l'emplaçament en el qual es durà a terme l'operació de SRAP.