SDR

Nova sol·licitud d'Agents
Alta d'usuari
Per fer una nova sol·licitud d'Agents heu d'estar autenticats a l'SDR mitjançant un usuari i una contrasenya. Si ja en disposeu, identifiqueu-vos en el sistema i accediu a l'opció de menú "Gestors > Agents > Nova sol·licitud".
Si no disposeu d'usuari, entreu les vostres dades per donar-vos d'alta. Una vegada completat el formulari, rebreu un email amb les dades de connexió.

Recordeu que els agents i negociants de residus s'han d'inscriure en el Registre de la Comunitat Autònoma on tenen la seu social.