SDR

Organització activitats Setmana Internacional del Compost (ICAW)
Alta d'usuari
Per tal de donar d'alta en el SDR activitats dinte el marc de la Setmana Internacional del Composta (ICAW) heu d'estar donats d'alta en el sistema i accedir-hi amb el vostre usuari i contrasenya. Si ja disposeu de claus d'accés, heu d'identificar-vos i accedir al sistema des de l'opció "Altres > Setmana Compost (ICAW) > Nova activitat"
Si no disposeu d'usuari, entreu les vostres dades per donar-vos d'alta. Una vegada completat el formulari, rebreu un email amb les dades de connexió.