SDR
Enquesta
 
 
L'objectiu del qüestionari és conèixer l'opinió dels usuaris respecte al nou sistema d'informació i identificar el nivell de satisfacció i les oportunitats de millora des de la seva perspectiva.
 
Les respostes d'aquest qüestionari són importants per entendre la gestió del canvi actual i definir un model de sistema d'informació i gestió que s'adapti a les necessitats i objectius dels diferents col·lectius d'empresa a qui s'adreça.
 
Els assegurem la confidencialitat de les respostes.
 
Sisplau, valori els conceptes de l'1 al 5 amb el següent criteri: 1- malament, 2- regular, 3- bé, 4- molt bé, 5- excel·lent.
 
 
Col·lectiu al que pertany
 
Productors Gestors Transportistes Altres  
             
 
 
Què n'opina del plantejament global del SDR?
 
1 2 3 4 5
       
 
 
Si us plau, valori els següents apartats
 
Necessitats Cobertes
1 2 3 4 5
       
 
 
Imatge i estil de l'aplicació
1 2 3 4 5
       
 
 
Facilitat d'ús
1 2 3 4 5
       
 
 
Necessitat de documentació o formació
1 2 3 4 5
       
 
 
Temps de resposta
1 2 3 4 5
       
 
 
Seguretat i control d'accés
1 2 3 4 5
       
 
 
Accés multicanal (telèfon, wap)
1 2 3 4 5
       
 
 
Pagament per Internet
1 2 3 4 5
       
 
 
 
Observacions i suggeriments
 
 
 
Moltes gràcies per la seva col·laboració